Privacy statement Scouting Jambowa

 

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden en huurders. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online en in de financiële administratie. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Gegevens van huurders worden vastgelegd in het huurcontract en in de financiële administratie.

 

Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in ons privacybeleid.