Regelgeving

Regels, je komt ze overal tegen: landelijke regels, regelgeving uit Europa of regels van je gemeente. Binnen je eigen Scoutinggroep zijn er waarschijnlijk ook bepaalde regels waaraan de leden zich moeten houden. Het is voor je groep belangrijk om te weten met welke regels je rekening moet houden bij activiteiten of andere zaken. De belangrijkste regels en informatie die voor scouts van toepassing zijn, kun je op deze pagina's vinden.

Verklaring Omtrent Gedrag

Alcohol en roken

Bij Scouting werk je met kinderen en jongeren. Daarom is het verstandig om op de juiste manier met alcohol om te gaan en afspraken te maken over roken. Natuurlijk zijn er door de overheid regels vastgesteld als het gaat om alcoholverkoop en -gebruik en het roken.

Binnen Scouting is er hiervoor aanvullende regelgeving ontwikkeld. Het infoblad  Drank- en horecawetbeschrijft de regelgeving bij het schenken van alcohol, de leeftijdsgrenzen, Verklaring sociale hygiene, instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA), paracommerciele instellingen en de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor het schenken.